Datum konání letošního ročníku 1. 8. 2020

Místo a čas konání: prezence na pláži rybníku Pařezáč v čase 13:00 - 14:00, START ve 14:30

Celková délka: plavání 300m, cyklistická část 28 km, běh 6,5 km

Kategorie: Ženy A od 18 do 39 let, Ženy 40+, Muži A od věku 18 do 39 let, Muži od 40 do 49 let, Muži 50+

Startovné: 300 Kč (platba při prezenci závodu)

Registrace: nejvhodnější způsob je odeslat nezávaznou elektronickou přihlášku na adresu ironieman@seznam.cz, kde uvedete jméno, příjmení a ročník narození; startovné bude i tak hrazeno až na místě v den závodu v hotovosti při prezenci. Přihlášení je možné i v den závodu u pořadatelů.


Plavecká část - 300 m

Plavecká část a vůbec start i cíl všech dalších disciplín je situován v Plačkově u rybníka Pařezáč. Místní závodníci, kteří rybník nepochybně znají z dětských let, si pro tentokrát odpustí lízání zmrzliny, pití piva, dovádění ve vodě a podobné kratochvíle a pokusí se v co nejkratším čase absolvovat první plaveckou část závodu. Pro zdolání plaveckého úseku může být zvolen libovolný i dosud neobjevený a nepojmenovaný plavecký styl. Nejsou však povolena žádná nadnášedla, nafukovací rukávky, kruhy, vesty ani ploutve apod.


Cyklistická část - 28 km

Start cyklistického úseku je na pláži v Plačkově. Dále se pokračuje po ose Stonetown, Kamenice, Dubí, Zdislavice, Boňkov, Koječín, Dobrohostov, Herálec - nádraží, Slavníč, Kamenice, Plačkov. Trasa bude značena šipkami na silnici, v terénu pak „mlíkem“


Běžecká část - 6,5 km

Pro všechny závodníky, kteří se dostanou až k této poslední disciplíně a budou mít dostatek sil, je připraven běžecký epilog závodu, který startuje opět na pláži rybníka Pařezáč a plynule navazuje na cyklistickou část závodu. Běžecká část prvních cca 1,5 km kopíruje cyklistickou část. V lese za Plačkovem u dálnice se však zahne vpravo a běží se po asfaltové cestě rovnoběžně s dálnicí. Po cca 300 m se opět zatočí vpravo do lesa a pokračuje se po vyznačené trase kolem vysílače až na Vilémov. V obci Vilémov, před kašnou, se zahne opět vpravo a pokračuje se zpět do Plačkova k rybníku Pařezáč až do vysněného cíle.